Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól c. történeti munkájának első kötete 2007-ben jelent meg az Attraktor Kiadó gondozásában. 2013 folyamán jelent meg a teljes kiadás két kötetben. E - már pusztán terjedelmi okok miatt is - nagyszabású vállalkozás több szakavatott fordító, lektor, szerkesztő és - végül, de nem utolsó sorban - a kiadó közreműködésével valósulhatott csak meg. Örömömre szolgált, hogy ebben a munkában latin nyelvi lektorként, illetve kisebb részek tekintetében fordítóként részt vehettem. S bár egy ilyen terjedelmű kötetben nyilván maradhattak hibák, minden bizonnyal hasznos és érdekes olvasmánya lesz a történelem, s különösen az adott korszak iránt érdeklődőknek.

Az eredeti, latin nyelvű változat innen letölthető: Ambrosius Simigianus: Scriptores rerum Transsilvanarum etc. Ed. Josephus Carolus Eder, 1800. (Google Books szkennelése, melyet könyvjelzőkkel egészítettem ki az egyszerűbb navigáció kedvéért)

A magyar fordítás köteteinek könyvészeti adatai:

  • : História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig. 1–2. könyv. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő,
  • : História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig. 3–4. könyv. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő,