Note: the content of this page is only available in Hungarian.

Kedves olvasó, érdeklődő, nyelvtanuló!

Remélem, sokan fogják haszonnal forgatni a Finály ezen digitális kiadását. Ez ugyan nem az első és egyetlen digitális kiadása a nevezett műnek1, de reményeim szerint ez válhat a mértékadóvá. Ez természetesen nagyratörő cél, de végső soron nagyratörő emberek viszik előre a világot. Ha szándékaim ellenére úgy esne, hogy tervem mégsem sikerülne, álljon itt saját magam és olvasóim vigasztalására: non omnia possumus omnes. Mégis, miben nyújthat többet e digitális verzió a jelenleginél? Az alábbiakban röviden ezt foglalom össze.

A jelenlegi (és fentebb már hivatkozott) digitális kiadást az Arcanum Kiadó készítette, melyet bizonyára sokan ismernek színvonalas kiadványairól. Ebbe a sorba illeszkedik a Finály Arcanum-féle kiadása is. Ugyanakkor, akármilyen igényes is egy kiadvány, hibák mindenütt adódhatnak, és ez alól az Arcanum kiadványa sem kivétel. Így például kritikai éllel említést kell tennünk az elkövetett gépelési/OCR hibákról, illetve arról, hogy a görög szavakról nemes egyszerűséggel lemaradtak az ékezeteket. Ezek ugyan nem végzetes hibák, de mégis olyanok, melyek a szótár használhatóságát csökkenthetik. Ezek javítása mindenképpen kívánatos.

Jelen kiadás emellett törekszik arra, hogy egyfajta "kritikai kiadásként" funkcionáljon. A szótár - noha a mai napig a legteljesebb magyar-latin szótár - már csaknem 130 éves; ennyi idő alatt viszont annyit változik már a magyar nyelv, a tudományos terminológia, hogy érdemes legyen - legalább pl. a rövidítésjegyzéket - kommentárokkal ellátni. Egy ilyen projekt megvalósításához természetesen hosszú út vezet, és sok idő kell, hogy elteljen; s talán meg is haladja egyetlen ember kapacitását.

Emellett tervezem, hogy a jövőben újabb funkciókkal bővítem a szótárt, így például:

 • Egyéni szószedetek összeállításának és elmentésének lehetősége
 • Ragozó funkció
 • Szódolgozat-szimulátor

Errata Arcana - avagy szövegromlás az Arcanum-féle Finály-kiadásban2

 • Általános hibák
  • A szótári alakokban (ill. az előszó példáiban) a hangsúlyjelek teljesen hiányoznak
  • A görög szavakról az ékezetek mindenütt lemaradtak
 • Hibák az előszóban
  • Az eredeti Finály dőlt betűs és félkövér kiemelései mindenütt hiányoznak
  • Számos gépelési/OCR hiba (ezeket az itt publikált kiadásban mindenütt megjelöltem)
  • Hátulról a harmadik bekezdésben a két görög kifejezés az eredetiben görög betűkkel vannak írva; az Arcanum-kiadásban latin betűs átírásban szerepelnek, de az egyik romlott formában (ἅπαξ λεγόμενα > apax gelomena)
  • U. abban a bekezdésben, a latin példákról a hangsúlyjelek lemaradtak vagy helytelenül szerepelnek (pl. ăbăcīnus > ábácinus)3

1 Az első (és eddig tudtommal egyetlen) digitális kiadás az Arcanum Kiadó terméke. Ez megjelent CD-ROM-on, illetve on-line ingyenesen elérhető.^

2 A hibák a fentebb hivatkozott internetes és a CD-ROM kiadásban is megtalálhatók.^

3 Megjegyzendő, hogy az eredeti Finályban sem mindenütt szerepelnek. Csak ott pótoltam ezeket, ahol az eredetiben is szerepeltek!^