Anonymi Auctoris De Rebus Bellicis

Reformötletek a kései antikvitásból


Szakdolgozatomban az Anonymi Auctoris De Rebus Bellicis címen ismert, feltehetőleg 4. századi iromány - tudomásom szerint - első magyar fordítását és kommentárját készítettem el.

- "Egy őrült képzelgő agyszüleménye": Ezekkel a szavakkal jellemezte az ismeretlen szerző művét Otto Seeck, a neves 19. századi német ókortudós a vonatkozó Realenzyklopädie-szócikkben. A nem éppen hízelgő jellemzésre bizonyos mértékig rá is szolgált, hiszen történeti eszmefuttatásai, fantasztikus hadigépei és nem épp szokványos államreform-javaslatai a realitással gyakran igen laza kapcsolatot ápolnak. Ennek ellenére akadtak később olyan kutatók is, akik kifejezetten zseninek tartották a szerzőt, mint aki kortársai közül egyedüliként látta át a társadalmi feszültségek valós okait, és ezekre próbált megoldási javaslatokat kínálni. Nyelvi szempontból elsősorban a hadigépek megnevezésére használt, sok esetben egyedi megnevezések tarthatnak számot különös érdeklődésre. Szakdolgozatomban e viszonylag kevéssé ismert, de sok szempontból érdekes mű fordítását és kommentárját készítettem el.